DorpAktief "Durft te Vragen"

Inmiddels hebben alle huishoudens in Papekop onze enquête DorpAktief Durft te Vragen ontvangen.
Wij hopen dat velen van u uw mening, ideeën en suggesties met ons willen delen. Mooier nog, misschien stimuleert deze enquête u om deze suggesties om te zetten in actief teamlid!
De eerste 10 enquêtes zijn al binnen.....vult u hem ook in? Wij ontvangen ze graag uiterlijk 14 februari a.s.