DorpAktief "Durft te Vragen"

Inmiddels hebben alle huishoudens in Papekop onze samenvatting van de onlangs gehouden enquête "DorpAktief Durft te Vragen" ontvangen.

Het is een zeer uitgebreide samenvatting geworden waarin alle suggesties, opmerkingen en vragen zo goed mogelijk beantwoord zijn. Eenieder die zich opgegeven heeft om mee te helpen, te denken of te organiseren hebben wij inmiddels benaderd en gesproken om te inventariseren en te bespreken hoe eenieder de invulling daarvan ziet. Dat heeft tot mooie resultaten geleverd, waar wij heel blij mee zijn.

Helaas kunnen wij niet voldoen aan alle suggesties van activteiten die voorgesteld zijn. Maar dat heeft niet te zeggen dat het er nooit van zal komen....komt tijd, komt raad.

Wij danken eenieder nogmaals voor de tijd die genomen is om onze enquête in te vullen. Op deze pagina kunt u het document downloaden om het nogmaals na te lezen.